Volume 16, Issue 2

August 2003
(5) Original Article, (2) Case Report, (1) Review

Cover

Cover Page


Original Article

Hyoid Bone Posıtıon And Orıentatıon İn Class I And Class Iı Dıvısıon 2 Malocclusıons
 • Zafer Sarı
 • Tancan Uysal
 • Bülent Çatalbaş
 • Abdullah Demir
 • Serdar Üşümez
 • Faruk Ayhan Başçiftçi
Turk J Orthod 2003; 16: 95-101 DOI: 10.13076/1300-3550-16-2-95
Socıo-Demographıc Profıles Of Turkısh Orthodontısts And Retırement
 • Ali İhya Karaman
 • Tancan Uysal
 • Enis Güray
 • Zafer Sarı
Turk J Orthod 2003; 16: 102-107 DOI: 10.13076/1300-3550-16-2-102
Horızontally Evaluatıon Of Skeletal Asymmetry In Clınıcally Symmetrıcal Faces Wıth Normal Occlusıon
 • M. Özgür Sayın
 • Dilek Erdem
Turk J Orthod 2003; 16: 108-112 DOI: 10.13076/1300-3550-16-2-108
Determınatıon Of Early Relaps In The Rapıd Palatal Expansıon Procedure
 • Zafer Sarı
 • Tancan Uysal
 • Faruk Ayhan Başçiftçi
Turk J Orthod 2003; 16: 113-118 DOI: 10.13076/1300-3550-16-2-113
Orthodontıc Malocclusıons And Evaluatıon Of Treatment Alternatıves: An Epıdemıologıc Study
 • Zafer Sarı
 • Tancan Uysal
 • Abdullah Demir
 • Faruk Ayhan Başçiftçi
 • Serdar Üşümez
 • Ali İhya Karaman
Turk J Orthod 2003; 16: 119-126 DOI: 10.13076/1300-3550-16-2-119

Case Report

An Uprighting Sprıng Desıgn To Erupt Impacted Second Molar: A Case Report
 • Cenk Doruk
 • Oral Sökücü
Turk J Orthod 2003; 16: 127-133 DOI: 10.13076/1300-3550-16-2-127
Rapıd Canıne Dıstalızatlon Wıth The Use Of Perıodontal Dıstractıon Osteogenesıs Technıque (A Prelımınary Case Report)
 • Seher Sayın
 • Osman Bengi
 • Hüseyin Ölmez
 • Ümit Gürton
 • Deniz Sağdıç
Turk J Orthod 2003; 16: 134-141 DOI: 10.13076/1300-3550-16-2-134

Review

Effects of Pharmacologic Agents on Orthodontic Tooth Movement
 • Selin Kale
 • İlken Kocadereli
Turk J Orthod 2003; 16: 142-151 DOI: 10.13076/1300-3550-16-2-142