Volume 10, Issue 1

April 1997
(12) Original Article, (3) Case Report, (1) Oral Presentation

Cover

Cover Page


Original Article

Kraniyofasiyal Ve Dentoalveoler Yapılardaki Gelişimin İskelet Olgunluk Kriterleri Dikkate Alınarak İncelenmesi
 • Mirzen Arat
 • Ayşegül Köklü
 • Erhan Özdiler
 • Meliha Rübendüz
 • Banu Erdoğan
Turk J Orthod 1997; 10: 1-10 DOI: 10.13076/1300-3550-10-1-1
Yapıştırma Akrilik Yavaş Üst Çene Genişletmesinin Dental Ark Ve Ark Perimetresine Etkisi
 • Sevil Akkaya
 • Sumru Hızlan Lorenzon
Turk J Orthod 1997; 10: 11-15 DOI: 10.13076/1300-3550-10-1-11
Sabit Tedavi Tekniklerinde Farklı Bağlama Sistemlerinin Ağız Hijyenine Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Sema Yüksel
 • Tuba Tortop Üçem
 • Orhan Meral
 • Berrin Ünsal
Turk J Orthod 1997; 10: 16-19 DOI: 10.13076/1300-3550-10-1-16
The Evaluatıon Of Relatıonshıp Of Mandıbular Thırd Molar Wıth Skeletal Maturıty And Chronologıcal Age
 • Jalan Devecioğlu Kama
 • Orhan Hamamcı
 • Semra Özer
Turk J Orthod 1997; 10: 20-23 DOI: 10.13076/1300-3550-10-1-20
The Evaluatıon Of Frontal Cephalometrıc Graphıes Of Male Chıldren In Dıyarbakır Area
 • Jalan Devecioğlu Kama
 • Mine Akalar
Turk J Orthod 1997; 10: 24-30 DOI: 10.13076/1300-3550-10-1-24
Comparıson Of Retarded, Average And Accelarated Development Of Gırls And Boys, Among 10-15 Years Of Age
 • Meliha Rübendüz
 • Arzu Kanık
Turk J Orthod 1997; 10: 31-37 DOI: 10.13076/1300-3550-10-1-31
The Combınatıon Treatment Of Open-Bıte Cases Wıth Actıvator, Occıpıtal Headgear And Vertıcal Chın-Cap, Effect On The Skeletal Structure In Early Development Stages
 • Meliha Rübendüz
 • Zahir Altuğ
Turk J Orthod 1997; 10: 38-45 DOI: 10.13076/1300-3550-10-1-38
The Effects Of Jasper Jumper-Occıpıtal Headgear And Actıvator-Occıpıtal Headgear On Dentofacıal Structures
 • Sema Yüksel
 • Orhan Meral
 • Tuba Tortop Üçem
Turk J Orthod 1997; 10: 46-54 DOI: 10.13076/1300-3550-10-1-46
Characterıstıcs Of Obstructıve Sleep Apnea Patıents Wıth Dıfferent Natural Head Postures
 • M. Murat Özbek
 • Alan A. Lowe
Turk J Orthod 1997; 10: 55-60 DOI: 10.13076/1300-3550-10-1-55
The Effects Of Dıfferent Amounts Of Vertıcal Actıvatıons Wıth Functıonal Applıances
 • Sema Yüksel
 • Tuba Tortop Üçem
Turk J Orthod 1997; 10: 61-68 DOI: 10.13076/1300-3550-10-1-61
Investıgatıon Of The Rıcketts’ ‘Measurments Used In The Predıctıon Of Lower Thırd Molars Eruptıon
 • Aslı Ender Telli
Turk J Orthod 1997; 10: 69-74 DOI: 10.13076/1300-3550-10-1-69
Transplantatıon Of An Invertedly Impacted Upper Central Incısor
 • Celal Tümer
 • Tülin Uğur
 • Kemal Şençift
 • Aslı Telli
Turk J Orthod 1997; 10: 75-79 DOI: 10.13076/1300-3550-10-1-75

Case Report

Bir Olgu Nedeniyle Cleıdocranıal Dysostosıs
 • F. Seymen
 • M. Özgen
 • H. Kayserili
Turk J Orthod 1997; 10: 80-84 DOI: 10.13076/1300-3550-10-1-80
The Treatment Of Skeleto-Dental Openbite Wıth Mandıbular Retrusion (Case Report)
 • Meliha Rübendüz
Turk J Orthod 1997; 10: 85-90 DOI: 10.13076/1300-3550-10-1-85
Postanal Growth Centers And Growth Sıtes Of Cranıofacıal Skeleton
 • Mehmet Özgen
Turk J Orthod 1997; 10: 91-93 DOI: 10.13076/1300-3550-10-1-91

Oral Presentation

Postanal Growth Centers And Growth Sıtes Of Cranıofacıal Skeleton
Turk J Orthod 1997; 10: 95-117 DOI: 10.13076/1300-3550-10-1-95